top of page

Tarkastus

Hammastarkastuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti suun limakalvojen ja hampaiden terveys. Tyypillisesti hammastarkastusta suositellaan tehtäväksi 1-2 vuoden välein.

Hammastarkastus

Hammastarkastus on tutkimus, jossa selvitetään suun limakalvojen ja hampaiden terveys. Tutkimuksessa huomioidaan myös hampaiston yleinen toimivuus, kuluneisuus ja muut mahdolliset purentaan liittyvät haasteet.


Röntgenkuvaus tutkimuksen tukena

Kliinisen tutkimuksen tukena voidaan hyödyntää hampaiston röntgenkuvausta. Röntgenkuvauksen avulla voidaan havaita varhaisessa vaiheessa mm. suun oireettomat tulehdukset. Lisäksi tarkemman diagnoosin tukena voidaan hyödyntää myös kolmiulotteista KKTT-kartiokeilatietokonetomografiatutkimusta, mikä on kaksiulotteista röntgenkuvaa tarkempi. Tarkastuksen yhteydessä hammaslääkäri käy läpi mahdolliset hoitotarpeet. Hoito perustuu hoitosuunnitelmaan ja kustannusarvioon.


Tarkastusväli

Tarkastusväli on aina yksilöllinen ja hammaslääkäri määrittelee välin hoitotarpeesta riippuen. Tyypillisesti hammastarkastusta suositellaan tehtäväksi 1-2 vuoden välein.

bottom of page